ALITAPTAP

 
alitaptap
firefly
 

lumilipad na insekto
flying insect


A firefly is a flying insect that produces light through bioluminescence.
 
 

 
ALITAPTAP

Maliit na tala
Bumaba sa lupa
Lumitaw, nawala, 
Gumagala-gala
Para kang himala.
 
-- Landicho


Interactive Course
Read the user reviews >> >>

SUBSCRIBE TO UPDATES!