ALAGA

alaga
ward


Alaga ko siya.
She's my ward.  (I'm taking care of her.)alaga
well-taken care of

Alagang-alaga ang batang iyan.

The child is very well-taken care of. alaga
to care for, to protect


Aalagaan kita.

I'll take care of you.

Alagaan mo ako.
Take care of me.

Alagaan mo ang mga bata.
Take care of the children.

Gusto kong mag-alaga ng hayop.
I want to take care of animals.

Gusto kong mag-alaga ng halaman.
I want to take care of plants.


Ang pag-aalaga sa kapaligiran ay napaka-mahalaga.

Protecting the environment is very important.

To tell a Filipino to take care, use the Tagalog word ingat.