AKALA

akala
idea, belief

Ito ang aking akala.
This was what I thought.


akala

to assume

Akala ko patay ka na.
I thought you were dead already.


Inakala silang patay.
They were assumed dead.

Hindi ko inakalang mangyayari ito.
I didn't think this would happen.


akalain
to suppose, presume

Hindi ko sukat akalain na ika'y magiging akin.
It never occurred to me that you could be mine.


pag-aakala
way of thinking