'Did I Hurt You?' in Tagalog


Nasaktan ba kita?
Did I hurt you?

Ayaw kitang saktan.
I don't want to hurt you.

Masakit ba?
Does it hurt?

Masakit.
It hurts.

Masakit ang ginawa mo sa akin.
What you did to me hurt.

Sinaktan mo ako.
You hurt me.

Sinaktan mo ang puso ko.
You hurt my heart.
= You broke my heart.

Sinaktan ka ba n'ya?
Did she / he hurt you?

Saan ka n'ya sinaktan?
Where did she / he hurt you?

Huwag mo akong saktan.
Don't hurt me.

Hindi ko sinadyang saktan ka.
I didn't mean to hurt you.