'Do You Love Me?' in TagalogMahal mo ba ako?
Do you love me?


Oo, mahal kita.

Yes, I love you.


Mahal na mahal kita.
I love you very much.


Mahal mo rin ba ako?
Do you love me too?


Mahal din kita.
I love you too.


Mahal na mahal din kita.
I also love you very much.


Mahal mo ba talaga ako?

Do you really love me?


Paniwalaan mo ako. 
Believe me. 


Ikaw ang mahal ko.
You're the one I love.
Mahal mo ba siya?
Do you love him/her?


Hindi ko siya mahal.

I don't love him/her.


Mahal mo ba talaga siya?
Do you really love him/her?


Hindi na.
Not anymore.


Sinong mahal mo?
Whom do you love?


Minahal mo ba ako?
Did you love me?

Minahal  kita.
I loved you.


Minahal mo ba siya?
Did you love him/her?


Mahal mo pa ba siya?
Do you still love him/her?