Lovers Arguing in Tagalog

The Tagalog word for 'dispute' is away.

Hindi mo ba ako na-miss?
Didn't you miss me?

Bakit di mo ako tinawagan?
Why didn't you call me?

Bakit sa kanya ang tingin mo?
Why are/were you looking at her/him?

Pakinggan mo ako.
Listen to me.

Tama na!
Enough!

Gusto kong sagutin mo ako.
I want you to answer me.

Sinong mahal mo?
Whom do you love?

Sinong mas mahal mo?
Whom do you love more?

Pumili ka. Siya o ako?
Choose. Him/Her or me?

Ayaw kita.
I don't like you.

Ayoko na sa iyo!
I don't like you anymore!

Galit ako sa iyo.
I'm angry at you.
Nagtatampo ka ba?
Are you sulking?
(Are you miffed at me?)

Pwede ba kitang lapitan?
Can I come near you?

Layuan mo ako.
Stay away from me.

Kung anong gusto mo.
Whatever you like.

Huwag kang magalit.
Don't get angry.

Kaibigan ko lang siya.
She/He is just a friend.

Nakakainis!
It's irritating. (Something's pissing me off.)

Nakakainis ka!
You're ticking me off.

Wala kang pakialam.
You don't care.

Huwag kang magsinungaling.
Don't lie.

Sinong niloko mo?
Who do you think you're fooling?

Huwag mo akong lapitan.
Don't come near me.