Flirting in Tagalog

The Tagalog word for 'flirtation' is alembong.


Magandang umaga.
Good morning.

Ang ganda ng panahon, no?
Isn't the weather nice?

Ano ang pangalan mo?
What's your name?

Saan ka nakatira?
Where do you live?


Puwede ba kitang tawagan?
May I call you?

Tawagan mo ako.
Call me.Ang ganda mo!
You're so beautiful.

Ang guwapo!
So handsome.

Ang bango mo.
You smell nice.
 
Ang ganda ng buhok mo.
Your hair's beautiful.

Ang ganda ng suot mo.
You're dressed nice.

Ang ganda ng kutis mo.
Your skin is beautiful.


Sobrang init!
My, it's hot.Anong iniisip mo?
What are you thinking?


Kung may problema ka, sabihin mo sa akin.
If you have a problem, tell me.


Anumang problem, sabihin mo sa akin.
Whatever the problem, tell me.

Akong bahala.
I'll take care of it.

Basta para sa iyo!
As long as it's for you!


Kahit ano, para sa iyo.
Anything, for you.Pasama naman.
Let me come along (with you).

Pwede ba kitang samahan?
Can I go with you?

Ako na ang magdadala.
I'll carry it. (if something's heavy)


Kawawa ka naman...
Poor you...
(to express sympathy when one is sick,
being overworked or having a hard time)