Mga Salawikain Tungkol sa Tao

The Tagalog word for 'proverb' is salawikain.

Tagalog proverb: Ang taong nagigipit, sa patalim kumakapit.
English translation: A desperate person will grab the sharp blade of a knife.

Tagalog proverb: Ang taong walang kibo, nasa loob ang kulo.
English translation: A quiet person has anger boiling inside.

Tagalog proverb: Sa taong walang takot, walang mataas na bakod.
English translation: To a person without fear, there is no such thing as a high fence.

Tagalog proverb: Gaya gaya puto maya, ipakain sa buwaya.
English translation: Copycats should be fed to alligators.


Taong di marunong sumangguini, may dunong ma'y namamali.
A person who does not seek advice will make mistakes though wise.

Walang mahirap gisingin gaya ng nagtutulog-tulugan.
No one's harder to wake up than someone pretending to be asleep.

Ang manamit ng hiram, sa daan hinuhubaran.
If you wear something borrowed, you can be stripped naked in the streets.

Kung nagbibigay ma't mahirap sa loob, ang pinakakain ay di mabubusog.
Giving grudgingly will not appease the hunger of the one you're feeding.

Kung sino ang unang pumutak, siyang nangitlog.
Whoever cackles first is the one who laid the egg. (Guilty!)

Kung sino pa ang anluwage ay siyang walang itak.
It is the carpenter who has no bolo knife.

Malakas ang loob, mahina ang tuhod.
Bold of heart, but weak-kneed.

Ang pili nang pili, natatama sa bungi.
The choosy one ends up with the worst.

Batong buhay ka man na sakdal ng tigas, sa patak ng tubig lamang naagnas.
The hardest stone you may be, but you will only be eroded by drops of water.