TULA: Kung Mamili ang Dalaga

Nakakatuwang tula, isinulat ni Julian Cruz Balmaceda


KUNG MAMILI ANG DALAGA

Nang may labinlimang Disyembre pa lamang
ang dalagang aking naging kaibiga’y
ganito ang laging kanyang bulay-bulay
“Pagka’t ang ganda ko’y di pangkaraniwan
ay pipili ako ng isang liligaw na
bata, makisig, mabait, mayaman.”

Nang dumalawampung taon ang dalaga
at ang pinipili’y di pa rin makita’y
ganito ang kanyang nagunita tila:
“Hindi kailangan kundi man pustura
o kaya ay hindi sagana sa k’walta
kung bata’t mabait ay maaari na.”

Nang magdalawampu’t lima at hindi rin
yata sumisigid ang isda sa pai’y
ganito ang kanyang parating dasalin:
“Ang gulang? Hindi ko aalumanahin,
may kabaitan lang na maituturing
kahit matanda na’y puede na sa akin.”

At nang tumatlumpu’t ni sinoman wari’y
wala nang mabuyong sa kanya’y gumiri
tahas na sinabing wa(ang pagkabali:
“Ngayon kahit sino’y walang tangi-tangi
huwag lang di mayrong sa aki’y bumati.”