Bugtong-Bugtungan (Letra P)

If you're fluent in Tagalog, these Filipino riddles should be easy for you to figure out. Hint: The answers all start with the letter P.


Dalawang magkaibigan, unahan nang unahan.

SAGOT:


Narito na si katoto, may dala-dalang kubo.

SAGOT:


May ulo'y walang buhok, may tiyan walang pusod.

SAGOT:


Nang munti pa'y minamahal, nang lumaki na'y pinugutan.

SAGOT:


Sariling-sarili mo na, ginagamit pa ng iba.

SAGOT:


Bahay ng kapre, iisa ang haligi.

SAGOT:


Isang dalagang marikit, nakaupo sa tinik.

SAGOT: