Jose Rizal, Filipino National Hero


His nickname was Pepe (from Giuseppe / Joseph).

SHORT BIOGRAPHICAL INFORMATION IN ENGLISH

According to many, Jose Rizal is the greatest genius and hero of the Philippines. He wrote two novels that energized the nationalism movement and the revolution during the time of the Spaniards: Noli Me Tangere (The Social Cancer) and El Filibusterismo (The Reign of Greed). Like the works of Shakespeare, his writings are interpreted to have various meanings. Among the most ardent of his admirers are the Kababaihang Rizalista and The Knights of Rizal. His “Last Farewell” was written at Fort Santiago (and is said to have been smuggled out inside an oil lamp). Appreciated not only by Filipinos but also by other countries that use Spanish. He was born in Calamba, Laguna, on June 19, 1861. He was killed on December 30, 1896.

TAGALOG TRANSLATION OF BIOGRAPHY

Ayon sa marami, si Jose Rizal ang pinakadakilang henyo at bayani ng Pilipinas. Sumulat siya ng dalawang nobela na nagpasigla sa kilusan ng nasyonalismo at sa rebolusyon sa panahon ng mga Kastila: Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Gaya ng mga akda ni Shakespeare, ang kanyang mga sinulat ay binibigyan ng iba’t ibang kahulugan. Kasama na sa kanyang masigasig na tagahanga ang mga Kababaihang Rizalista at ang mga Knights of Rizal. Ang “Ultimo Adios” ay isinulat sa Fort Santiago (at sinasabing inilabas sa pamamagitan ng isang ilaw na langis). Kinagigiliwan hindi lamang ng mga Pilipino kundi rin sa mga ibang bayang gumagamit ng Espanyol. Ipinanganak siya sa Kalamba, Laguna, noong Hunyo 19, 1861. Pinatay siya noong ika-30 ng Disyembre, 1896.


MOST FAMOUS POEM BY JOSE RIZAL:

Mi Ultimo Adios (written in Spanish, translated into English as Last Farewell and into Tagalog as Huling Paalam and also as Ang Aking Huling Paalam)