David MamarilThis great Filipino poet is known as the Makatang Caviteño.

SHORT BIOGRAPHICAL INFORMATION IN ENGLISH

David T. Mamaril is a writer and declaimer of Tagalog poetry. He was born in Noveleta, Cavite, on March 17, 1918. Known as a journalist as well, he is among the few top poets in the country. His mother is from Cavite while his father is from Pangasinan. Initially wrote verses in English before writing in his own language. Served in the United States Navy before the outbreak of the Second World War. Wrote many portada poems for Liwayway and other magazines. Became a writer of Mabuhay-DMHM, and wrote weekly poems for two and a half years. His poems were anthologized in Parnasong Tagalog ni AGA and various schoolbooks. Won many literature awards, such as those from the Women’s International Guild, the Juan Luna Centennial, Rizal Centennial and many others. On April 2 (Balagtas Day), 1971, he was crowned King of Lyric Poetry and honored at the Philippine National Library.


TAGALOG TRANSLATION OF BIOGRAPHY

Si David T. Mamaril ay isang makata at mambabalagtas. Isinilang siya sa Nobeleta, Kabita, noong Marso 17, 1918. Kilala din bilang mamamahayag, siya ay kabilang sa iilang pangunahing makata ng bansa. Ang ina ay taga-Kabite at ang ama ay taga-Pangasinan. Unang sumulat ng tula sa lngles bago nagsulat sa sariling wika. Naging kawani sa Himpilan ng Hukbong Dagat ng Estados Unidos bago nag-umpisa ang noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Nagsulat ng maraming tula na karamihan ay “portada” sa Liwayway at iba’t ibang magasin. Naging manunulat ng Mabuhay-DMHM, at may dalawang taon at kalahating sumulat ng tulang panglinggu-linggo. May mga tulang kasama sa Parnasong Tagalog ni AGA at sa iba’t ibang aklat-pampaaralan. Nagtamo ng mga gantimpala sa timpalak-panitik sa tula gaya ng Women’s International Guild, Juan Luna Centennial, Rizal Centennial at marami pang iba. Nahirang na Hari ng Tulang Liriko noong 1971 sa ika-2 ng Abril (Araw ni Balagtas) at pinarangalan sa Aklatang Pambansa.
TAGALOG POEMS by David T. Mamaril:

Panggabing Hangin (Evening Wind) is a plaintive, wistful poem that recalls the fact that the poet was a sailor in US navy before World War II.

Liham na Walang Titik; Ina, Oh, Ang Ina; Ang Unang Pag-ibig; Mga Tinik at Bulaklak; Maliit na Pag-ibig; Talulot ng Umaga; Kayumangging Manggagawa; Ikaw Rin; Ang mga Mata Mo; Hindi Kita Malimot; Walang Maliw; Pakikipagtunggali at Pag-ibig; Mga Liham ng Diyos