Famous Quotes by Filipinos

= Quotes by Famous Filipinos

Ang tunay na kabanalan ay ang pagkakawang-gawa, ang pag-ibig sa kapwa at ang isukat ang bawat kilos, gawa't pangungusap sa talagang katuwiran.


Genuine virtue consists of being charitable, loving one’s fellow men and being judicious in behavior, speech and deed.

-- Emilio Jacinto

"The strength of the nation lies in the well-being of the common man."

 

-- Diosdado Macapagal“Habang iyang edukasyo’y nakaluklok sa dambana,
kabataa’y yumayabong nang mabilis at sagana,
kamalia’y sinusugpo sa tibay ng kanyang nasa,
nararating pati langit ng magiting niyang diwa;
sa siklab ng edukasyon kasamaa’y humihina,
alam niyang paamuin iyang bansang walang awa,
ang mabangis ay nagiging bayani ng kanyang lupa.”

-- Jose Rizal


 “Kung papipiliin ako sa lalaking matalinung-matalino ngunit walang puso at lalaking punung-puno ang puso ng pag-ibig ngunit walang talino, pipiliin ko ang huli.”

-- Jose Abad Santos


Interactive Course
Read the user reviews >> >>

SUBSCRIBE TO UPDATES!