Dahil Sa Iyo (Because of You)

This is one of the most popular love songs in the Philippines. A favorite of Imelda Marcos, this song was one she always did for an audience. The composer is Mike Velarde. Lyrics are by Dominador Santiago.SONG LYRICS IN TAGALOG

Sa buhay ko'y labis ang hirap at pasakit
Ng pusong umiibig, mandi'y wala nang langit
At nang lumigaya, hinango mo sa dusa
Tanging ikaw sinta, ang aking pag-asa.

Dahil sa iyo, nais kong mabuhay
Dahil sa iyo, hanggang mamatay
Dapat mong tantuin, wala ng ibang giliw
Puso ko'y tanungin, ikaw at ikaw rin

Dahil sa iyo, ako'y lumigaya
Pagmamahal, ay alayan ka
Kung tunay man ako ay alipinin mo
Ang lahat ng ito'y dahil sa iyo

 

Sa buhay ko'y labis ang hirap at pasakit
My life has been full of hardship and suffering

Dahil sa iyo, nais kong mabuhay
Because of you, I want to live

Tanging ikaw sinta ang aking pag-asa
You alone, my love, are my hope

Ako'y lumigaya
I became happy

Ang lahat ng ito'y dahil sa iyo
All this is because of you