Tinikling Song Lyrics


Like many Filipino folk songs, this Tinikling song has many variations. Here are two sets of Tagalog lyrics.

LYRICS TO TINIKLING SONG


ONE VERSION OF TINIKLING

Tayo'y magsayaw irog ko ng tinikling
Tulad ng sayaw ng lolo't lola natin
Ang mga hakbang na kung di pagbubutihin
Dalawang kawayan tayo'y iipitin

At sa tinikling na tigib ng panganib
Ang hindi maingat iya'y maiipit
Pusong maharot ganyan din sa pag-ibig
Ang nakakamit paghakbang ay ligalig

Kung magsasayaw ka giliw ng tinikling
Kumpas ng kawayan kahit mapatulin
Ang mga binti mo'y kay hirap hulihin
'Sing ilap din ng puso mo sa paggiliw
ANOTHER SET OF LYRICS

Tayo irog ko magsayaw ng tinikling
Tulad ng sayaw ng lolo't lola natin
Ang mga padyak kung di pagbubutihin
Dalawang kawayan tayo'y iipitin.

At sa tinikling na labis na panganib
Ang hindi maingat ay maiipit
Ngunit mahal ko ganyan din sa pagibig
Ang hindi tapat ay maiipit.

Kung magsasayaw ka giliw ng tinikling
Kumpas ng kawayan kahit mapatulin
Ang mga binti mo'y kay hirap hulihin
'Sing ilap din ng puso mo sa paggiliw


Tinikling involves two people hitting bamboo poles on the ground and against each other in coordination with one or more dancers who step over and in between the poles in a dance. It originated in Leyte among the Visayan islands in central Philippines as an imitation of the tikling bird.

Once taught simply as a folk dance from the Philippines, it has recently become popular in the sports curricula of elementary schools in the United States as it involves skills similar to jumping rope. It's now a new, fun form of aerobic exercise that also improves spatial awareness, rhythm, foot and leg speed, agility, and coordination.