Talindaw, Filipino Boating Song

A talindaw is a seafaring song of the Philippines. The Tagalog for 'boating song' is awit ng pamamangka.

SONG LYRICS IN TAGALOG

Sagwan, tayo'y sumagwan
Ang buong kaya'y ibigay.
Malakas ang hangin
Baka tayo'y tangayin,
Pagsagwa'y pagbutihin.TAGALOG-ENGLISH TRANSLATION OF LYRICS

Sagwan, tayo'y sumagwan
Row, let's row

Ang buong kaya'y ibigay
Give all you can

Malakas ang hangin
The wind is strong

Baka tayo'y tangayin
We might be blown away

Pagsagwa'y pagbutihin
Do the rowing well