Sa Libis ng Nayon, Lyrics and Recording

Listen to an audio recording of Libis ng Nayon by the Mabuhay Singers.


ORIGINAL TAGALOG LYRICS

Kahit na gabing madilim sa libis ng nayon
Taginting nitong kudyapi ay isang himatong
Maligaya ang panahon sa lahat ng naroroon
Bawa't puso'y tumutugon sa nilalayon.

Puno ng kawayan ay naglangitngitan
Lalo na kung hipan ng hanging amihan
Ang katahimikan nitong kaparangan
Pinukaw na tunay nitong kasayahan.

Kung ang hanap mo ay ligaya sa buhay
Sa libis ng nayon doon manirahan
Taga-bukid man may gintong kalooban,
Kayamanan at dangal ng kabukiran.
 

This Tagalog song was penned by Santiago S. Suarez.