Ang Pipit (The Bird)

Ang Pipit (The Pipit) is a popular Filipino song is about a bird that is called a pipit. Many Filipinos don't realize that it's an English word too, so they translate the song's title  as My Sparrow. The pipit  is a bird in the family Motacillidae. In this song, a bird has her wing injured by a rock thrown by a man, likely from a slingshot. The bird was so hurt she couldn't fly.  Like a person, she spoke up, "Oh, cruel man. How pitiless your heart is. If I die, there is a pipit bird who will cry." SONG LYRICS

May pumukol sa pipit sa sanga ng isang kahoy
At nahagip ng bato ang pakpak ng munting ibon
Dahil sa sakit, di na nakaya pang lumipad
At ang nangyari ay nahulog, ngunit parang taong bumigkas,
"Mamang kay lupit, ang puso mo'y di na nahabag,
Pag pumanaw ang buhay ko, may isang pipit na iiyak."