Noche Buena (Kay Sigla ng Gabi)


 ORIGINAL TAGALOG LYRICS
  

 Kay sigla ng gabi,
Ang lahat ay kay saya
 Nagluto ang Ate ng manok na tinola

 Sa bahay ng Kuya
 ay mayroong litsonan pa
 Ang lahat ay may handang iba't-iba.

 Tayo na, giliw, magsalo na tayo
 Mayroon na tayong tinapay at keso.
 'Di ba Noche Buena sa gabing ito
 At bukas ay araw ng Pasko!
FREE ENGLISH TRANSLATION

How alive the night is,
All are so happy
Big Sis cooked chicken tinola

At Big Bro's house
there's even a lechon
Everyone has prepared different things.

Let's go, love, let's join in eating
We already have bread and cheese
Isn't it Noche Buena tonight
And tomorrow is Christmas Day!