Maligayang BatiMaligayang bati, Maligayang araw
Maligayang bati sa inyong pagsilang

Sumainyo nawa ang ligayang tunay
Kahimanawari'y humaba ang buhay.


Maligayang araw sa inyong pagsilang
Happy day on your birth(day)


Sumainyo nawa ang ligayang tunay
May you have genuine joy


Kahimanawari'y humaba ang buhay
May you have a long life

Maligayang Bati means 'Happy Wishes' but is usually taken to mean 'Happy Birthday.'