Sapagkat Kami ay Tao Lamang, TranslationORIGINAL TAGALOG LYRICS

Puso, kahit hindi turuan
Nakapagtataka
natututuhan din ang magmahal

Tunay kami'y nagmamahalan
Kung kasalanan man ay
sapagkat kami ay tao lamang

Kahit Diyos na ang siyang may utos
Dahil sa pagsinta
Damdamin din
ang siyang nasusunod

'Di ba tayo ay tao lamang?
Ganyan tayong lahat
O, kay saklap ng buhay

At kung iyan may ay kasalanan
Ay sapagka't kami ay tao lamang

FREE ENGLISH TRANSLATION

The heart, even if not taught
It's a wonder
it learns how to love

True we are in love
If that be a sin
It's because we are only human

Though God had so ordered
Because of love
It's feelings that are
followed

Aren't we only human?
That's how we all are
Oh, how woeful life is

And if that be a sin
It's because we are only human