Overdrive by Eraserheads, Video


 ORIGINAL TAGALOG LYRICS

Magda-drive ako hanggang  Baguio
Magda-drive ako hanggang Bicol
Magda-drive ako hanggang  Batangas
Tapos magsu-swimming doon sa beach

Isasama ko ang girlfriend ko
Isasama ko kahit sinong may gusto
Kahit may kasama siyang aso
Basta't meron siyang baong sariling buto

Magdadala ako ng pagkain
Burger, fries, tapsilog at siopao

Magda-drive ako hanggang Visayas
Magda-drive ako hanggang sa Mindanao

Magda-drive ako buong taon
Magda-drive ako habambuhay
Magda-drive ako hanggang buwan
Please, please lang
turuan n'yo akong mag-drive

Gusto kong matutong mag-drive
(kahit na wala akong kotse)
Gusto kong matutong mag-drive
(kahit na walang lisensya)
Mag-drive, drive, drive...
Mag-drayb... Magdrayb... Magdrive...
FREE ENGLISH TRANSLATION

I'll drive till Baguio
I'll drive till Bicol
I'll drive till Batangas
Then swim at the beach there

I'll bring my girlfriend
I'll bring whoever wants
Even if with a dog
As long as it brings its own bone

I'll bring food
Burger, fries, tapsilog, steamed buns

I'll drive till Visayas
I'll drive till Mindanao

I'll drive the whole year
I'll drive forever
I'll drive to the moon
Please, just please
teach me how to drive

I want to learn how to drive
(though without a car)
I want to learn how to drive
(though without a license)
To drive, drive, drive..
To drive... To drive... To drive...