Bebot by Black-Eyed Peas

The Filipino woman screeches for about a minute before the song starts.

 
ORIGINAL TAGALOG LYRICS

Ikaw ang aking... Bebot. Ikaw ay

Hoy pare, pakinggan n’yo ako
Heto na ang tunay na Pilipino
Galing sa baryo - Sapang Bato
Pumunta ng LA, nagtrabaho
Para makatulong sa Nanay
Dahil sa hirap ng buhay

Pero masaya pa rin ang kulay
Pag kumain - nagkakamay
‘yung kanin, chicken adobo
‘yung balut - binibenta sa kanto
Tagay mo na nga ang baso
Pare ko, inuman na tayo

Masdan mo ang magagandang dalaga
Nakakagigil ang beauty mo talaga
Lambing na hindi nakakasawa
Ikaw lang and gustong makasama
‘yung bahay o kubo
Pag-ibig mo ay totoo
Puso ko’y laging kumikibo
Wala kang katulad sa mundo

Pinoy ka? Sigaw na, sige
Kung maganda ka, sigaw na, sige
Kung buhay mo’y mahalaga,  sige
Salamat sa ‘yong suporta
FREE ENGLISH TRANSLATION

You're my... baby. You are

Yo homie, listen to me
Here comes the real Filipino
From the barrio of Sapang Bato
Went to LA, worked
to help my Mom
because life is hard

But color's still bright
Using my hands when eating
the rice, chicken adobo
the duck egg, sold on the corner
Pour the shots
Homie, let's drink

Check out the beautiful ladies
Your beauty is enchanting
Affection I can't be tired of
Want to be only with you
in a house or a hut
Your love is real
My heart always stirs
No one in the world like you

You're Filipino, shout, c'mon
If you're pretty, shout, c'mon
If your life's important, c'mon
Thanks for your support