Sarung Banggi, Bicolano song

Sarung Banggi is a popular Bicolano song written by Potenciano B. Gregorio Sr. in Albay more than a hundred years ago. Bikolano is spoken in the Bicol region of the Philippines; it is a language distinct from Tagalog.
ORIGINAL BICOLANO LYRICS
LOOSE ENGLISH TRANSLATION

Sarung banggi sa higdaan
Nakadangog ako hinuni nin sarung gamgam
Sa luba ko katorogan
Bako kundi simong boses iyo palan


Dagos ako bangon si sakuyang mata binuklat,
Kadtong kadikloman ako nangalagkalag
Si sakong pagheling pasiring sa itaas
Naheling ko simong lawog maliwanag

One evening as I lay in bed
I heard the sad song of a bird
At first I thought it was a dream
But soon I recognized your voice

 

I opened my eyes and arose
And strained in the darkness to see
I looked about and up
ThenĀ  saw your radiant face.