ROSAS PANDAN, Lyrics & Recording

This popular song is in Visayan, not Tagalog.VISAYAN LYRICS

 

Ania si Rosas Pandan
Gikan pa intawon sa kabukiran
Kaninyo makiguban-uban
Sa gisaulog nga kalingawan

Balitaw day akong puhunan
Maoy kabilin sa akong ginikanan
Awit nga labing kara-an
Nga garbo ning atong kabungturan

Dika ding dika ding dika ding
Ayay sa atong balitaw
Manindot pa ug sayaw
Daw yamog ang kabugnaw

Dika dong dika dong dika dong
Ayay usab si Dodong
Nagtan-aw kang Inday
Nagtabisay ang laway
Ayayay ayayay ayayay
Aya-ay sa akong balitaw
Kanindot ba mosayaw
Daw yamog ang kabugnaw


Tigadong tigadong tigadong
Ayay usab si Dodong
Nagtan-aw kang Inday
Nagtabisay ang laway


Balitaw day akong puhunan
Maoy kabilin sa akong ginikanan
Awit nga labing kara-an
Nga garbo ning atong kabungturan


Interactive Course
Read the user reviews >> >>

SUBSCRIBE TO UPDATES!