Example of Balitaw Lyrics

Dong is used to address a man and Day is used to address a woman. These are short for Dodong and Inday, respectively, which are common Bisaya names. The man starts the balitaw by greeting everyone.

Balitaw Sa Paghangyo Sa Gugma

MAN: Maayong gabi-i mga kahigala-an,
Pamati kay amo nga awiton,
Kay sama sa tingog sa kalanggaman
Nga mabati ninyo sa kabuntagon.
Day, ang pagsubang sa adlaw sa kabuntagon
Ang kangitngit nga tanan mihayag,
Sa imong kaambong
Ang kasingkasing ko nabihag.

 

WOMAN: Dong? kining akong kaanyag
Ako ra kining kaugalingm.
Ug pananglit ikaw nabihag,
Unsay labut ko sa imong dangaton.

 

MAN: Day, tinuod wala kay kalabutan,
Tinuod nga wala mo ako sugo-a,
Kay ang kaibog ko kanimo guikan
Kanimo ko gayud usab panilnga.

 

WOMAN: Dong, ngano nga ako'y imong panilngan,
Uma may utang ko kanimo?
Ngano nga ako'y imong pasanginlan,
Nga imo ra man kanang gusto?


MAN: Day, dili man utang ang gui ingon ko kanimo,
Ug dili sinugo lang ako sa akong kaibug.
Panimpalad lang kini ug kaluy-an mo
Kay usahay dili ako mahikatulog.WOMAN: Dong, aron mo gayud hisayran
Timan-i aron dili ka malimot,
Bisan unsay imong dangatan
Para kanako wala kay mapa-abut