Dalawidaw (Hiligaynon Song)

Dalawidaw is a song in Ilonggo, the Hiligaynon language. It was penned by Augurio Abeto, a congressman from Philippine province of Iloilo in the early 20th century.

ORIGINAL LYRICS IN ILONGGO


Dalawidaw ikaw kon mag-ambahanon,
Yuhum mong balanihon may binalaybay
Duhang larawan mo sa dalamgohanon
Diwata sa bukid kag kataw sa baybay.

Diwata sa talon, bulak nga ilahas
Sa kapalaran nga daw gapasimpalad,
Alibangbang lamang labing makahas,
Makigsuyop sang kayuyom sinang sipad.

Yadtong kagab-ihon nga punong himaya
Sa isang payag kita nagsumpa-anay
Didto ta pinang-gas ang dili malaya,
Putling handumanan sang gugmang panganay.

ENGLISH TRANSLATION

You are a dalawidaw* when you sing,
Your magnetic smile is poetry
In the dream you have two images
A forest fairy and a sea nymph.


. . .


That beautiful night, a glorious one
In a small hut we pledged our love
And it was there we planted a living seed,
A pure remembrance of our first love. 

*dalawidaw - a bird
The Filipina singer heard here singing Dalawidaw is Pilita Corrales.