Ako Kini si Angi (Lyrics & Translation)

 

 

 

 VISAYAN SONG LYRICS

 

Ako kini si Angi,
Ang opisyo ko'y panahi;
Adlaw ug gabii
Kanunay ako nagtahi.

Bisan nako'g unsaon,
Wala'y kuwartang matigum,
Kay ang akong pagpanahi
Igo ra's panginabuhi.
 
 
 

ENGLISH TRANSLATION OF LYRICS

 
Angi is my name
Dressmaking is my trade
All day long till evening
My poor hands are always sewing

No matter how hard I work
Not a penny can I save
Alas, I can earn only
Just enough for food and rent 


Interactive Course
Read the user reviews >> >>

SUBSCRIBE TO UPDATES!