Ako Kini si Angi (Lyrics and Translation)

These are the lyrics to the Visayan folksong Ako Kini si Angi with English translation:


 VISAYAN SONG LYRICS


Ako kini si Angi,
Ang opisyo ko'y panahi;
Adlaw ug gabii
Kanunay ako nagtahi.

Bisan nako'g unsaon,
Wala'y kuwartang matigum,
Kay ang akong pagpanahi
Igo ra's panginabuhi.
 
 
 

ENGLISH TRANSLATION OF LYRICS

 
Angi is my name
Dressmaking is my trade
All day long till evening
My poor hands are always sewing

No matter how hard I work
Not a penny can I save
Alas, I can earn only
Just enough for food and rent