Mga Daliri, Children's Song


SONG LYRICS IN TAGALOG

Lima ang daliri ng aking kamay:
Si Ate, si Kuya, si Tatay, si Nanay,
At sino ang bulilit?
Ako, Ako!
0, tingnan ang daliri ng aking kamay.TAGALOG-ENGLISH TRANSLATION OF LYRICS

lima
five

kamay
hand

aking kamay
my hand

daliri ng aking kamay
fingers of my hand

ate, kuya, tatay, nanay
older sister, older brother, father, mother

bulilit
cute, little one

Sino?
Who?

Ako!
Me!

Tingnan ang daliri ng aking kamay.
Look at the fingers of my hand.