Isa, Dalawa, Tatlo: Children's SongSONG LYRICS IN TAGALOG

Isa, dalawa, tatlo
Una-unahan tayo

Apat, lima, anim
Sa balong malalim

Pito, walo, siyam
Lakad parang langgam

Pagdating sa sampu
Ang lahat ay umupo!TAGALOG-ENGLISH TRANSLATION OF LYRICS

isa, dalawa, tatlo
one, two, three

Una-unahan tayo
Let's see who can be first

apat, lima, anim
four, five, six

Sa balong malalim
In a deep well

pito, walo, siyam
seven, eight, nine

Lakad parang langgam
Walk like an ant

Pagdating sa sampu
Once ten is reached

Ang lahat ay umupo!
Everyone sit down!