Gatas at Itlog, Children's Song


TAGALOG SONG LYRICS
 
Alagaan mo ang manok,
Bibigyan ka ng itlog.

Ang gatas at ang itlog
Ay pagkaing pampalusog.
Ang saging at papaya
Ay pagkaing pampaganda.

Ikaw'y uminom ng gatas
At kumain ka ng itlog.
Hindi magtatagal
At ikaw'y bibilog.


gatas at itlog
milk and eggs

pagkaing pampalusog
food that makes one healthy

saging
banana

pagkaing pampaganda
food that makes one beautiful

Alagaan mo ang manok
Take care of the chicken

Bibigyan ka ng itlog
It will give you eggs

uminom ng gatas
to drink milk

kumain ng itlog
to eat eggs

Hindi magtatagal
Won't be long

At ika'y bibilog
You'll grow round