Abakada Song by Florante

The folk singer Florante made famous an Abakada song that has served as a useful mnemonic for Filipino children and students learning the Tagalog alphabet. Here are the lyrics and a recording.

 ORIGINAL TAGALOG SONG LYRICS

A-Ba-Ka-Da
E-Ga-Ha-I-La
Ma-Na-Nga-O-Pa
Ra-Sa-Ta-U-Wa-Ya


A - Ang mag-aral ay gintong tunay

Ba - Bagay na dapat pagsikapan

Ka - Karunungan ay kailangan lang

Da - Dunong ay gamot sa kamangmangan

E - Ewan ang sagot kapag hindi alam

Ga - Gaga't gago ay yaong mga hangal

Ha - Hahayaan bang ikay magkagayon

I - Iwasan mo habang may pagkakataon

La - Labis-labis ang mapapala

Ma - Magsikhay ka lang sa pag-aaral

Na - Nasa guro ang wastong landas

Nga - Ngayoy sikapin mong ito ang mabagtas

O - Oras na upang ikaw ay magising

Pa - Pansinin mo ang dako na madilim

Ra - Rehas ng mga tanong ay sagutin

Sa - Sabihin mong ikaw ay may alam na rin

Ta - Tatalino ang bawat isa

U - Unawain lang at turuan

Wa - Wiwikain ang Abakada

Ya - Yaman at gabay sa kaunlaran

Gatas at Itlog, Children's Song

 
TAGALOG SONG LYRICS
 
Alagaan mo ang manok,
Bibigyan ka ng itlog.

Ang gatas at ang itlog
Ay pagkaing pampalusog.
Ang saging at papaya
Ay pagkaing pampaganda.

Ikaw'y uminom ng gatas
At kumain ka ng itlog.
Hindi magtatagal
At ikaw'y bibilog.


gatas at itlog
milk and eggs

pagkaing pampalusog
food that makes one healthy

saging
banana

pagkaing pampaganda
food that makes one beautiful

Alagaan mo ang manok
Take care of the chicken

Bibigyan ka ng itlog
It will give you eggs

uminom ng gatas
to drink milk

kumain ng itlog
to eat eggs

Hindi magtatagal
Won't be long

At ika'y bibilog
You'll grow round