Picture of Filipino National Hero Jose Rizal


Photograph of Filipino National Hero Jose Rizal


Photograph of Filipino National Hero Jose Rizal

Larawan ni Dr. Jose Rizal

Ayon sa marami, si Jose Rizal ang pinakadakilang henyo at bayani ng Pilipinas. Sumulat siya ng dalawang nobela na nagpasigla sa kilusan ng nasyonalismo at sa rebolusyon sa panahon ng mga Kastila: Noli Me Tangere at El Filibusterismo.

In the early 20th century, Western scholars attached to Jose Rizal the moniker "Greatest Man of the Brown Race."