Antonyms: Mga Magkasalungat na Salita


The Tagalog for 'word' is salita  and for 'antonyms' is magkasalungat na salita (words with opposite meanings). It can also be salitang magkasalungat.

Mga Halimbawa ng Salitang Magkasalungat:

 

mabuti : good
masama bad


maganda : pretty
pangit : ugly


malaki : big
maliit : small


bata : young
matanda : old


payak: simple
tambalan: compound

harap: front
likod: back

malapit: near
malayo: far

araw: day
gabi: night

madali: easy
mahirap: hard

magtrabaho: work
maglaro: play

mabigat: heavy
magaan: light

lahat: all
wala: none

buhay: alive
patay: dead

bago : new
luma : old


malakas : strong
mahina : weak


itim : black
puti : white
 

maaraw : sunny
maulan : rainy


masaya : happy
malungkot : sad


hila: pull
tulak: push


madalas: often
pambihira: rarely


malambot: soft
matigas: hard


maingay: noisy
tahimik: quiet


taas: top
baba: bottom


mataas
: high
mababa: low


The Tagalog for 'synonyms' is salitang magkasingkahulugan.