Mga Uri ng Akdang Pampanitikan

Mga Uri ng Akdang Pampanitikan
Types of Literary Works
tula
poem

pabula
fable

epiko
epic

alamat
legend

talambuhay
biography

sanaysay
essay

dula
play

nobela
novel

talumpati
speech

salawikain
proverb

bugtong
riddle

maikling kuwento
short story