April in Tagalog

The Tagalog word Abril comes from the Spanish word abril.

Abril
= April

buwan ng Abril
month of April

tanga
stupid / a fool

mga tanga
fools

Araw ng Mga Tanga
April Fools' Day

sa Abril
in April

sa buwan ng Abril
in the month of April

Araw ng Kagitingan
- Monday nearest April 9
Day of Valor, commemorating the battles on Corregidor and Bataan during World War II

sa ika-lima ng Abril
on the fifth of April

sa unang araw ng Abril
on the first day of April

sa unang Lunes ng Abril
on the first Monday of April

sa huling araw ng Abril
on the last day of April