Antonyms: Mga Magkasalungat na Salita


The Tagalog for 'word' is salita  and for 'antonyms' is magkasalungat na salita (words with opposite meanings). It can also be salitang magkasalungat.

Mga Halimbawa ng Salitang Magkasalungat:

Read more: Antonyms: Mga Magkasalungat na Salita

Media: TV, Radio & Newspapers

balita
news

diyaryo / dyaryo
newspaper

magasin
magazine

radyo
radio

telebisyon
television
 
 

istasyon
station

istasyon ng radyo
radio station

istasyon ng telebisyon
TV station


kompyuter
computer