Examples of Tagalog Sentences (Jobs)

Ano po ang trabaho ninyo? (use this plural form for older people)
What work do you do?

Ano ang trabaho mo? (use this for people closer to your age)
What work do you do?

Ako ay dentista.
I am a dentist.

Ano ang trabaho niya?
What work does she/he do?


Baka abugado siya.
Maybe he's a lawyer.

Siya ay mang-aawit.
He/She is a singer.

Naghahanap siya ng masahista.
She/He is looking for a masseuse.


Gusto ko maging negosyante.
I want to be a businessman.


Anong gusto mong trabaho?
What work do you want? 


Saan ang trabaho mo?
Where's your work?