How to Insult Someone

 

Ang pangit ng nobya mo.
Your girlfriend's so ugly.

Ang taba ng asawa mo.
Your wife/husband is fat.

Ang pangit ng mga anak nila.
Their kids are ugly.

Ang baho ng kili-kili mo.
Your armpits stink!

 
insulto
insult


Iniinsulto mo ba ako?
Are you insulting me?

Huwag mo akong insultuhin.
Don't insult me.

Ininsulto ka n'ya.
She/He insulted you.

Baboy!
Pig!

Taba!
Fatso!

Ang pangit mo!
You're so ugly!

Ang baho mo!
You stink!

Baboy ka.
You're a pig.

Ang tamad mo!
You're so lazy!

Ang payat mo.
You're so skinny.

Ang taba mo.
You're so fat.

Pangit ka!
You're ugly!