Intensifiers of Adjectives

INTENSIFIER

napaka-
(affix the noun form)
very ~

napaka-ganda
so beautiful

napaka-talino
so smart

napaka-espesyal
very special

napaka-lamig
so cold

Napaka-ganda mo.
You are so pretty.

Napaka-talino niya.
She/He is so smart.

Napaka-exciting!
So exciting! (Taglish)

Napaka-hektik ng skedyul.
The schedule is so hectic! (Taglish)

Napaka-espesyal ang ginawa mo.
What you did was very special.

Napaka-in-demand ng libro.
The book is so in demand. (Taglish)