Study 'Leron, Leron Sinta'

Leron Leron Sinta is a folk song that reflects well  the humor of Filipinos.
 
 
Leron, Leron, sinta
Buko ng papaya
Dala dala'y buslo
Sisidlan ng sinta

Pagdating sa dulo'y
Nabali ang sanga,
Kapos kapalaran
Humanap ng iba.

 

In these popular first verses, the woman is singing about her beloved Leron  who climbed up a papaya tree with a basket in which he expected to put the papaya fruit he was going to pick. But when he reached the top of the tree, the branch broke. The woman says what bad luck that was. "I'll find someone (?) else!"

 
Halika na Neneng,
tayo'y manampalok
Dalhin mo ang buslo,
sisidlan ng hinog
Pagdating sa dulo'y
uunda-undayog
Kumapit ka Neneng,
baka ka mahulog.

 
Man singing: "Come on, Neneng. Let's go pick some tamarind. Bring the basket to put the ripe ones in. Reaching the top, the branches sway. Hold tight, Neneng, or you might fall.

 
Ako’y ibigin mo,
lalaking matapang
Ang sundang ko’y pito,
ang baril ko’y siyam.

Ang lalakarin ko’y
parte ng dinulang.
Isang pinggang pansit,
ang aking kalaban!


"Love me, I'm a brave man. I have seven large knives and nine guns. I'm going to walk to that table. A plate of stir-fried noodles is my foe!"
 
 TRANSLATION OF THE TAGALOG WORDS
 
sinta = (my) love
buslo = basket
dala = carrying
sisidlan = in which to place
pagdating = upon arriving
sa dulo = at the end
nabali = broke
sanga = branch
kapos kapalaran = lacking in good fortune
humanap = looked for
iba = another