Talking to a Doctor


mataas na lagnat
high fever

sakit ng tiyan
stomach pains

kagat ng aso
dog bite

kagat ng lamok
mosquito bite

nagtatae
diarrhea

nabalian ng buto
to have a bone broken

nagdudugo
bleedingAng sakit ng ulo ko.
My head hurts.

Buntis siya.
She's pregnant.

May lagnat siya.
He/She has a fever.

May sakit siya sa puso.
She/He has heart problems.

Kailangan ko ng gamot.
I need medicine.

Kailangan niya ng gamot.
She / He needs medicine. If it's hard to remember or pronounce the word gamot (medicine), just say medisina, from the Spanish medicina