Mga Tangway sa Pilipinas at Ibang Bansa


Ano ang tangway?
What is a peninsula?


Ang tangway ay lupang napapaligiran ng tubig sa tatlong tabi.
A peninsula is land surrounded by water on three sides.


Mga Halimbawa ng Tangway sa Pilipinas

Examples of Peninsulas in the Philippines


Tangway ng Zamboanga
Zamboanga Peninsula


Ang Tangway ng Bataan ay bahagi ng islang Luzon.
The Bataan Peninsula is part of Luzon island.


Mga Halimbawa ng Tangway sa Ibang Bahagi ng Mundo
Examples of Peninsulas in Other Parts of the World


Tangway ng Korea
Korean Peninsula


Ang Tangway Malayo ay nasa Timog-Silangang Asya.
The Malayan Peninsula is in Southeast Asia.


Ang Italya ay binubuo ng isang mahabang tangway at ng dalawang malaking isla sa Dagat Mediterranean: Sicily at Sardinya.
Italy consists of a long peninsula and of two large islands in the Mediterranean Sea: Sicily and Sardinia.