BAHAY : Tambalang Salita

Compound Words with BAHAY

bahay-aklatan
library

bahay-aliwan
"amusement house" = brothel

bahay-ampunan
orphanage

bahay-anilan
beehive

bahay-baboy
pig pen

bahay-bakasyunan
vacation

bahay-bata
uterus, womb

bahay-kalakal
business firm

bahay-katayan
slaughterhouse

bahay-kubo
nipa hut

bahay-gagamba
spider web

bahay-hari
royal residence, palace

akyat-bahay
 "climb-house" = burglar

bahay-langgam
ant colony, an nest
bahay-manok
chicken house

bahay-manukan
poultry house

bahay-paaralan
school

bahay-pagamutan
hospital

bahay-pamahalaan
town building, municipal hall

bahay-panuluyan
boarding house

bahay-pari
monastery

bahay-pukyutan
beehive

bahay-putakti
wasp hive

bahay-sanglaan
pawnshop

bahay-sayawan
dance hall, caberet

bahay-sugalan
gambling house, cabaret

bahay-tubig
urinary bladder

bahay-tubig
small body of water