10 Most Basic Tagalog Words

 

Ano
ito sa Tagalog?
What is this in Tagalog?
 

Ano sa Tagalog ang _________?
What is _________ in Tagalog?


Ano sa Tagalog ang chair?
What is "chair" in Tagalog?


Paano mo sasabihin ito sa Tagalog?
How would you say this in Tagalog?


Paano ko sasabihin ito sa Tagalog?
How would I say this in Tagalog?


Ano ang kahulugan nito?
What is the meaning of this?


Anong ibig sabihin nito?
What does this mean?


Anong ibig mong sabihin?
What do you mean?
What do you want to say?


Tagalog Workbook