'Party' in Tagalog

The Tagalog word for 'prepare' is handa.   A handaan is food prepared for a party!


magarbong handaan

a lavish party


May handaan ba?
Will there be a party?


May handaan ba sa kaarawan mo?
Will there be a party on your birthday?

Sinong imbitado?
Who's invited?

Imbitado ba ako?
Am I invited?

Imbitado ba kami?
Are we invited?

 

Anong ihahanda mo?
What will you be preparing?


Maghahanda kami ng marami.
We'll be preparing a lot.