Mga Uri ng Pangatnig

Ano ang pangatnig? What is a conjunction?
Ito ang tawag sa mga kataga o salitang nag-uugnay sa dalawang salita, parirala o sugnay na pinagsusunud-sunod sa pangungusap.


Halimbawa ng mga pangatnig sa Tagalog:

at    pati    saka    o    ni    maging    subalit    ngunit
kung    bago    upang    sana    dahil sa    sapagkat


Uri ng PangatnigPanimbang: Ito ay nag-uugnay ng dalawang salita, parirala o sugnay.

at    saka    pati    ngunit    maging    datapuwat    subalit

Halimbawa:

Gusto kong umiwi, ngunit kailangan ko siyang hintayin.
Nagwalis muna si Lina, saka siya naglaba.Pantulong
: Ito ay nag-uugnay ng di-magkapantay na salita, parirala o sugnay.

kung    kapag    upang    para    nang    sapagkat    dahil sa

Halimbawa:

Nag-aral siya nang mabuti, para makapasa sa iksamen.
Nakabili siya ng bahay, dahil nag-ipon siya ng pera.