Mga Uri ng Anyong Tubig

Mga Uri ng Anyong Tubig
Types of Bodies of Water


karagatan
ocean

dagat
sea

ilog
river

gulpo
gulf

lawa
lake
 
  look
harbor, bay

bukal
spring

talon
waterfall

Ano ang Anyong Tubig?
What is a Body of Water?

Ang anyong tubig ay kahit anumang makahulugang pag-ipon ng tubig sa Daigdig.
A body of water is any significant accumulation of water on Earth.