Mga Uri ng Anyong Lupa

Mga Uri ng Anyong Lupa
Types of Land Forms

kapatagan
plain

bundok
mountain

bulkan
volcano

burol
hill

lambak
valley

talampas
mesa

tangway
peninsula

bulubundukin
mountain range

pulo
island

yungib / kuweba
cave

Ano ang anyong-lupa?
What is a landform?

Ang anyong lupa ay isa sa mga katangiang bumubuo sa ibabaw ng daigdig.
A landform is one of the features that make up the earth's surface.