Ano ang mga uri ng tula?

Ano ang mga uri ng panulaan?
What are the types of poetry?


tulang liriko (padamdam)
lyric poem (feeling)

tulang epiko
epic poem

awit / kanta
ballad

dalit / himno (papuri sa Diyos)
hymn (praising God)

elihiya (tungkol sa kamatayan o kalungkutan)
elegy (about death or melancholy)

oda (paghanga o pagbibigay parangal)
ode (admiration or honoring)

soneta (binubuo ng 14 taludtod o linya)
sonnet (consists of 14 lines)

tulang pasalaysay (naratibo)
narrative poem

tulang padula
dramatic poem 

tanaga
haiku-like poem

malayang taludturan
free verse